Play poker games on poker online and a complete review 888Poker review

Kauppakeskus MERCURIUS-hanke

Työelämän monimutkaistuminen edellyttää työntekijöiltä nykyään aikaisemmasta poikkeavaa osaamista. Työntekijöiden tulee hallita yhä enenevissä määrin tiedon käsittelyä, ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja sekä asennetta jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Tavoitteena yhteiskunnassa on työelämän ja koulutuksen lähentyminen. Jotta oppilaitokset voisivat vastata yhteiskunnan ja työelämän vaateisiin, tulisi niiden kehittää erilaisia pedagogisia menettelytappoja ja käytänteitä.

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa on jo useampana vuonna toiminut joustavan työvaltaisen -opetusryhmän projekti Kauppakeskus MERCURIUS. Kauppakeskuksessa opiskellaan yrittäjyyttä ja kaupankäyntiä toiminnallisin menetelmin. Opiskelijat suunnittelevat ja perustavat kauppakeskuksen, jonka puitteissa opiskelijoiden omat ”yritykset” toimivat. Opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä aitoa kauppaa oikealla rahalla oikeiden asiakkaiden kanssa. Opiskelija voi lähteä mukaan kauppakeskukseen omalla liikeidealla tai hankkia itselleen jonkin yhteistyöyrityksen, jonka tuotteita hän sitten myy provisiolla.

Kauppakeskus on erilainen oppimisympäristö, joka tarjoaa sekä opiskelijoille että opettajille mahdollisuuden innovatiiviseen, kauppiasyrittäjämäiseen työskentelyyn ja opiskeluun. Kauppakeskuksen puitteissa on mahdollisuus suorittaa yrittäjyyden opintojen lisäksi myös muiden tutkinnon osien kursseja ja opintojaksoja esimerkiksi markkinointiviestintää ja asiakkuuksien hoitoa ym.

Kauppakeskusprojektin myötä opiskelijat ovat kokeneempia ja valmiimpia työelämän haasteisiin. Projekti on antanut opiskelijoille esimakua yrittäjän arjesta sekä laittanut heidät kantamaan ihan eri tavoin vastuuta asioista ihan eri tavoin kuin perinteisemmät opetus- ja opiskelutavat.

Hankkeen tavoitteena on laajentaa projekti koskemaan kaikkia Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen opiskelijoita. Toisena tavoitteena on vakiinnuttaa Kauppakeskus MERCURIUS osaksi opetustarjontaa. Opetuksen pedagogisina lähtökohtina tulevat olemaan ilmiö- ja projektioppiminen. Nämä edellä mainitut toteuttavat nykyaikaisia näkemyksiä työelämälähtöisyydestä, opiskelijakeskeisyydestä ja oppijoiden aktiivisesta toiminnasta. 

Katso vuoden 2018 Kauppakeskus Mercurius-hankkeen projektivideo

Projektivastaavana MERCURIAssa toimii Nora Laine.

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus

copyright 2016 Kaupan Koulutuksen Kehittamiskeskus /// kuvat: Yngve Nylund