Play poker games on poker online and a complete review 888Poker review

Vähittäiskaupan vuoden 2016 työpaikkaohjaajakilpailun hakuaikaa on jatkettu. Jatkettu hakuaika päättyy 15.3.2017.

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus, Kaupan liitto, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Helsingin Kauppiaitten yhdistys ry. valitsevat ja palkitsevat jo toista kertaa vuoden vähittäiskaupan työpaikkaohjaajan. Työpaikkaohjauksen merkitys on kasvava trendi, ja hyvää työpaikkaohjausta halutaan jatkossakin kannustaa. Kilpailu järjestetään vuosittain.

Vuoden työpaikkaohjaajaksi valitaan työpaikkaohjaaja, joka työskentelee vähittäiskaupan alalla. Hän ohjaa opiskelijaa tai tutkinnon suorittajaa, joka opiskelee jotain seuraavista liiketalouden ja hallinnon alan tutkinnoista:

- liiketalouden perustutkinto
- myynnin ammattitutkinto
- markkinointiviestinnän ammattitutkinto
- lähiesimiestyön ammattitutkinto
- kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
- ruokamestarin erikoisammattitutkinto

Tutustu vähittäiskaupan vuoden 2016 työpaikkaohjaajan kilpailun kriteereihin ja kilpailuohjeisiin sekä arviointilomakkeisiin.


o Kilpailun ohjeet
o Arviointilomake

Oppilaitoksia kannustetaan jakamaan tietoa kilpailusta ohjaaville opettajille ja muille työpaikkaohjauksen vastuu- ja yhteyshenkilöille sekä opiskelijoille ja työpaikkaohjaajille, jotka toimivat vähittäiskaupan alalla. Oppilaitoksen edustaja voi antaa kilpailun esitteen esim. työpaikkaohjauskäyntien yhteydessä. Kilpailusta on hyvä tiedottaa myös oppilaitoksen omilla verkkosivuilla ja tiedotuskanavilla.

o Esite

Oppilaitokset voivat tehdä esityksen vuoden 2016 palkittavasta vähittäiskaupan työpaikkaohjaajasta valitsijaryhmälle 15.3.2017 mennessä. Valitsijaryhmän muodostaa Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksessa toimiva Työpaikkaohjaamisen klusteri, jossa on edustajia työelämästä, oppilaitoksista ja kaupan alan järjestöistä. Klusteri toimii myös kilpailun koordinoijana.

Vähittäiskaupan vuoden työpaikkaohjaaja 2016 palkitaan 1 000 euron apurahalla keväällä 2017. Palkitsemistilaisuus voidaan halutessa järjestää siinä oppilaitoksessa, jossa kilpailun voittaja on toiminut ohjaajana.

Työpaikkaohjaamisen klusteri antaa lisätietoja kilpailusta ja kyselyt voi lähettää seuraavalle henkilölle:

Verkostopäällikkö Tarja Mykrä, tarja.mykra(@)mercuria.fi

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus

copyright 2016 Kaupan Koulutuksen Kehittamiskeskus /// kuvat: Yngve Nylund