Play poker games on poker online and a complete review 888Poker review

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus, Kaupan liitto, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Helsingin Kauppiaitten yhdistys ry. valitsevat ja palkitsevat jälleen vuoden vähittäiskaupan työpaikkaohjaajan. Työpaikkaohjauksen merkitys kasvaa ammatillisen koulutuksen reformin myötä, ja hyvää työpaikkaohjausta tarvitaan entistä enemmän.

Vuoden työpaikkaohjaajaksi valitaan työpaikkaohjaaja, joka työskentelee vähittäiskaupan alalla. Hän ohjaa opiskelijaa tai tutkinnon suorittajaa, joka opiskelee jotain seuraavista liiketalouden ja hallinnon alan tutkinnoista:

- liiketalouden perustutkinto
- myynnin ammattitutkinto
- markkinointiviestinnän ammattitutkinto
- lähiesimiestyön ammattitutkinto
- kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
- ruokamestarin erikoisammattitutkinto

Tutustu vähittäiskaupan vuoden 2017 työpaikkaohjaajan kilpailun kriteereihin ja kilpailuohjeisiin sekä arviointilomakkeisiin.


Kilpailun ohjeet
Arviointilomake

Oppilaitoksia kannustetaan jakamaan tietoa kilpailusta ohjaaville opettajille ja muille työpaikkaohjauksen vastuu- ja yhteyshenkilöille sekä opiskelijoille ja työpaikkaohjaajille, jotka toimivat vähittäiskaupan alalla. Oppilaitoksen edustaja voi antaa kilpailun esitteen esim. työpaikkaohjauskäyntien yhteydessä. Kilpailusta voi tiedottaa myös oppilaitoksen omilla verkkosivuilla ja tiedotuskanavilla.

Esite

Oppilaitokset voivat tehdä esityksen vuoden 2017 palkittavasta vähittäiskaupan työpaikkaohjaajasta valitsijaryhmälle 16.3.2018 mennessä. Valitsijaryhmän muodostaa Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksessa toimiva Työpaikkaohjaamisen klusteri, jossa on edustajia työelämästä, oppilaitoksista ja kaupan alan järjestöistä. Klusteri toimii myös kilpailun koordinoijana.

Vähittäiskaupan vuoden työpaikkaohjaaja 2017 palkitaan 1 000 euron apurahalla keväällä 2018. Palkitsemistilaisuus voidaan halutessa järjestää siinä oppilaitoksessa, jossa kilpailun voittaja on toiminut ohjaajana.

Työpaikkaohjaamisen klusteri antaa lisätietoja kilpailusta ja kyselyt voi lähettää seuraavalle henkilölle:

Verkostopäällikkö Tarja Mykrä, tarja.mykra(@)mercuria.fi

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus

copyright 2016 Kaupan Koulutuksen Kehittamiskeskus /// kuvat: Yngve Nylund